บุคคลทั่วไปสมัครสมาชิก
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อใช้ในการสมัครสมาชิก
 ชื่อผู้ใช้:
ตัวอักษร a-Z,ตัวเลข, _ เหล่านี้เท่านั้น ไม่น้อยกว่า 4 ตัวอักษร
 รหัสผ่าน:  ไม่น้อยกว่า 4 ตัวอักษร
 รหัสผ่านอีกครั้ง:  รหัสให้ตรงกัน
 ชื่อประจำตัว:
เป็นชื่อที่ใช้เพื่อแทนตัวเองภายใน PhuketShare.com ไม่จำเป็นต้องเป็นชื่อจริง
 อีเมลล์:
ควรเป็นอีเมลล์ที่ใช้อยู่จริงเพื่อใช้ในการรับข้อมูลต่าง ๆจากทางเว็บไซต์
รับข้อมูลข่าวสารจากทาง PhuketShare.com
รหัสให้เหมือนกัน: Sad2N